Ginantra, Ni Luh, & Ketut Jaya Atmaja. " Aplikasi Manajemen Kegiatan Kemahasiswaan STIKI Indonesia Berbasis WEB." Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia [Online], 12.1 (2018): 1-14. Web. 30 Jul. 2021