Ramadhani, Irfan, Selly Handik Pratiwi, & Anik Nur Handayani. " Analisis Jaringan Saraf Tiruan Pengenalan Pola Huruf Hiragana dengan Model Jaringan Perceptron." Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia [Online], 11.1 (2017): 45-56. Web. 30 Jul. 2021